Welkom bij de hulpwijzer van Sociaal Team Houten

De cijfers liegen er niet om: bijna 50 % van de Nederlanders heeft last van overgewicht. En hierbij zijn het vooral de mannen die het percentage in de rode cijfers trekken. Toch is overgewicht bij mannen maatschappelijk veel meer geaccepteerd dan bij vrouwen. Niemand trekt een scheef gezicht bij he ...

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijkt he ...

Scheiden is niet alleen een emotioneel zware gebeurtenis, maar ook een die heel veel regelzaken met zich meebrengt. Hoe beter u hiermee omgaat, hoe b ...

Zonder dat we er bewust bij stilstaan vormen we een oordeel over alles en iedereen om ons heen. Dat is onze natuurlijke manier om de wereld om ons heen in kaart te brengen en waarop we onze keuzes baseren. Soms zijn onze oordelen ontstaan door onze ervaringen. Als u ooit gebeten bent door een hond, ...

In verband met het Corona-virus volgen ook wij de landelijke richtlijnen. Wat kunt u nog wel en niet van ons verwachten? Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Indien noodzakelijk kan een fysieke afspraak gepland worden. Sociaal Team: ...

Morgen, volgende week of over een paar maanden. Als u verslaafd bent aan sigaretten is er steeds een ander excuus te bedenken om het stoppen uit te s ...