Belangrijk nieuwsbericht in verband met Corona

In verband met het Corona-virus volgen ook wij de landelijke richtlijnen.

 

Wat kunt u nog wel en niet van ons verwachten?

Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch bereikbaar, de balie van het Sociaal Loket is vanaf heden gesloten.

  • U kunt via mail en voicemail uw vraag en telefoonnummer achterlaten.
  • U wordt dan z.s.m. en in principe dezelfde dag terug gebeld.
  • U kunt uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@sociaalteamhouten.nl
  • Of u kunt uw vraag en telefoonnummer inspreken op de voicemail van 06 2945 8469

Wij zijn open op de tijden zoals u van ons gewend bent: op maandag tot en met donderdag van 9 tot 15 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.

Ter bescherming van uw en onze gezondheid werken onze CJG- en zorgprofessionals zoveel als mogelijk vanuit thuis. Dit houdt in dat er geen huisbezoeken plaats vinden maar afspraken zoveel als mogelijk telefonisch door zullen gaan.

Alleen in zeer dringende situaties waarin er sprake is van veiligheidsrisico’s, zal eventueel huisbezoek plaats kunnen vinden. Dit beoordeelt de professional op basis van wat u aan informatie geeft in samenspraak met zijn of haar leidinggevende. Voorwaarde hierbij is in ieder geval dat zowel de  professional als u zelf zonder gezondheidsklachten zijn.  De zorgprofessional zal daarom vooraf altijd informeren naar mogelijke gezondheidsklachten bij u.

Uw CJG-professional/zorgprofessional is gewoon bereikbaar op haar of zijn 06 nummer op de werkdagen die bij u bekend zijn.

Professionals die u kunnen helpen