Beschermd en begeleid wonen

Beschermd Wonen
Wanneer er door beperkingen behoefte bestaat aan een beschermd woonklimaat, kan een woonvorm voor beschermd wonen nodig zijn. Deze woonvorm is erop gericht om structuur en ondersteuning te bieden bij alle dagelijkse activiteiten. Beschermd wonen kenmerkt zich door 24 uurs beschikbaarheid van hulpverlening. Beschermd Wonen is bedoeld voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn om op eigen kracht zich te handhaven in de samenleving. 

Beschermd Wonen voor de doelgroep Licht Verstandelijke Beperking 18+ kan indien nodig door het Sociaal Team Houten worden geïndiceerd. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het Sociaal Team waarna hierover een gesprek plaats zal vinden. Beschermd Wonen voor GGZ problematiek kunt u aanvragen bij de Centrumgemeente Utrecht.

Begeleid Wonen
Jongeren en jongvolwassenen die nog niet voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld op diverse levensdomeinen om zich zelfstandig te kunnen handhaven in de maatschappij, kunnen in aanmerking komen voor begeleid wonen. De jongere huurt het appartement en krijgt op afspraak begeleiding van een zorgaanbieder. Bij begeleid wonen is er geen 24 uurs beschikbaarheid van hulpverlening. De jongere doorloopt een van te voren afgesproken traject met de zorgaanbieder, zodat meestal na een periode van 2 jaar de persoon zelfstandig een woning kan gaan huren. Begeleid Wonen kunt u aanvragen bij het Sociaal Team Houten. In een indicatiegesprek wordt dan bepaald welke woonvorm en indicatie nodig zijn.

Neemt u gerust contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Professionals die u kunnen helpen