De verwijsindex

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer er zorgen zijn kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts ) een signaal afgeven in de Verwijsindex. Op deze manier geven zij aan dat ze betrokken zijn bij een kind of jongere (tussen de 0 en 23 jaar). Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en het gezin.

Welke gegevens zijn geregistreerd?

De Verwijsindex is een computersysteem (zonder zoekfunctie), waarin alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht komen te staan. Behalve de persoonsgegevens wordt er in de Verwijsindex dus géén verdere informatie opgenomen. De professional koppelt zijn of haar naam (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) aan de naam van uw kind of de jongere. Wanneer een andere betrokken professional dit ook doet, dan kunnen zij elkaars namen en gegevens zien. Zij zullen pas contact met elkaar leggen wanneer u als ouder van een kind (onder de 16) of jongere (boven de 16 jaar) hier toestemming voor geeft. Instanties zoals o.a. Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming kunnen in sommige gevallen zonder toestemming informatie opvragen.

Wilt u meer informatie? Lees dan de folder over de Verwijsindex voor de ouders/ verzorgers of voor jongeren. Deze vindt u onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina. 

De Verwijsindex voldoet aan de gestelde eisen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van de jongere/ uw kind. De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar deze nog vijf jaar wordt bewaard. Hierna zal deze automatisch verdwijnen uit het systeem.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders – en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving aan alleen de jongere zelf verplicht.

Betrokkenen hebben een aantal rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op een kopie van de gegevens;
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
  • Contact over registratie in de Verwijsindex

Wanneer u vragen heeft en er samen met de professional niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk coördinator van de Verwijsindex via 030-6392611. U kunt dan vragen naar Jannemieke van Kan. U kunt haar ook een mail sturen Jannemieke.van.kan@houten.nl

Wie is er aangesloten bij de Verwijsindex?

Sinds 1 augustus 2010 zijn gemeenten en organisaties die zich met hulp aan jeugd bezig houden wettelijk verplicht om te vermelden in een Verwijsindex. Voor de regio Midden Nederland zorgt Multisignaal Verwijsindex voor de praktische uitvoering hiervan.

Professionals die u kunnen helpen