Over ons

Het Sociaal Team Houten is de plek voor vragen over zorg en ondersteuning. Wij helpen inwoners op weg wanneer er vragen zijn over uw gezin, financiën, werk, wonen of relatie. Dat doen we door te adviseren, te begeleiden en soms door het inzetten van zorg of een voorziening. Zo nodig bieden we passende individuele ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Wij werken vanuit de visie dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. En hen helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren.

Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

Via onderstaande links vindt u informatie over:

Klachten en bezwaar

Heeft u een tip, klacht of wilt u bezwaar maken? Wij horen graag wat we beter kunnen doen. U vindt hier informatie Cliëntfolder Klachten en Bezwaar. Wilt u uitgebreide informatie over feedback en klachtenregeling dan kunt u hier terecht feedback-en-klachtenregeling

Hier vindt u het jaarverslag 2023 vragen, signalen en klachten Wmo en Jeugdhulp 

Professionals die u kunnen helpen