Gelijke behandeling bij ziekte of beperking

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat mensen met een handicap of chronische ziekte recht hebben op gelijke behandeling:

  • in het werk
  • in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
  • op het gebied van wonen
  • in het openbaar vervoer
  • om goederen en diensten te gebruiken

De wet beschermt mensen tegen discriminatie. Het geeft mensen met een beperking de rechten om gelijk behandeld te worden.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Veelgestelde vragen over 'Gelijke behandeling bij ziekte of beperking'

Alle veelgestelde vragen