Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig woonproject wonen jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische aandoening. De bewoners huren samen woonruimte. En ze regelen zelf - of samen met familieleden - zorg en ondersteuning.

Andere namen voor een kleinschalig woonproject zijn:

  • kleinschalig wooninitiatief
  • ouderinitiatief
  • thomashuis
  • cliëntinitiatief

Zorg en ondersteuning

U koopt zorg en ondersteuning in met een persoonsgebonden budget (pgb). Of u krijgt zorg en ondersteuning in natura: een instelling levert dan de zorg. Het kan gaan om:

Opzetten woonproject

  • Het Landelijk Steunpunt Wonen kan u - als ouder van een kind met een beperking - helpen bij het opzetten van een kleinschalig woonproject. U krijgt tips, praktijkvoorbeelden en informatie.

Huurtoeslag

  • Bij huurwoningen krijgt u soms huurtoeslag. Ook als de woonruimte niet zelfstandig is. Meer informatie hierover krijgt u van de eigenaar/verhuurder van de woning.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen