Medisch-specialistische verpleging thuis

Bij  medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) krijgt u verpleging onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist van het ziekenhuis. Thuis of in een zorginstelling, verzorgingshuis of verpleeghuis. Een andere naam voor MSVT is 'ziekenhuisverplaatste zorg'.

U krijgt deze vorm van verpleging als u bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling nog verpleging nodig heeft.

Specialistische verpleging helpt u bijvoorbeeld bij:

  • het inbrengen van een infuus
  • het toedienen van medicijnen via een infuus
  • het toedienen van zuurstof
  • het uitzuigen van de luchtpijp/keel

De verpleegkundige uit het ziekenhuis komt bij u thuis. Het ziekenhuis kan ook een verpleegkundige inhuren die bij een thuiszorgorganisatie werkt.

  • Uw specialist is verantwoordelijk voor de verpleging thuis, niet uw huisarts.
  • Specialistische verpleging is iets anders dan wijkverpleging. Bij wijkverpleging krijgt u hulp bij wondverzorging en injecties. 

Vergoeding

Medisch-specialistische verpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering.
Vanaf 1 januari 2018 wordt voor mensen - met een Wlz-indicatie - verpleging op voorschrift van een specialist uit de Wlz betaald. Voorwaarde is dat deze verpleging niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt.

Wijziging van de financiering

  • Heeft u een Wlz-indicatie? En ontvangt u 31 december 2017 gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist? Dan kunt u te maken krijgen met deze verandering.
  • Heeft u géén Wlz-indicatie? En ontvangt u 31 december 2017 gespecialiseerde verpleging op voorschrift van een medisch specialist? Dan verandert er voor u niets. Deze zorg blijft onder de zorgverzekering vallen.

Kan ik extra budget krijgen voor gespecialiseerde verpleging?

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt)? Dan kunt u gespecialiseerde verpleging uit uw reguliere budget of mpt betalen.
Heeft uw budget of mpt te weinig ruimte voor gespecialiseerde verpleging? Dan is extra budget mogelijk. 
Lees meer over de mogelijkheden van een extra budget voor gespecialiseerde verpleging.

Let op: Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging. 

Meer weten?

Over de overgang van de financiering van gespecialiseerde verpleging

Voor vragen over gespecialiseerde verpleging kunt u contact opnemen met het Juiste Loket, telefoon 030-789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl
 

 


 

 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen