Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste fase van uw leven heet palliatief terminale zorg (PTZ).

 • U krijgt palliatief terminale zorg als de verwachting is dat u binnen 3 maanden overlijdt.
 • Palliatieve zorg duurt totdat u overlijdt. Ook als dat langer duurt dan 3 maanden.
 • Palliatief terminale zorg houdt de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk. En ondersteunt uw naasten.

Hulp

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • verzorging en verpleging
 • behandeling van pijn en andere klachten
 • controle van uw gezondheid
 • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
 • ondersteuning bij het afronden van uw leven en het afscheid nemen

Uw familie en vrienden kunnen hulp krijgen bij zorg. En hulp tijdens de rouw.

Regelen

Vergoeding

U krijgt palliatief terminale zorg - deels - vergoed via uw zorgverzekering. Of via de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg via deze indicatie.
 • Heeft u nog geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg vanuit uw zorgverzekering. Ook als u de laatste fase niet thuis wilt doorbrengen. Maar bijvoorbeeld op een palliatieve afdeling in een verpleeghuis.

U krijgt ziekenhuiszorg altijd vergoed via uw zorgverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - deels - in te houden op uw uitkering.

Voor zorg via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Een hospice kan wel een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld eten en drinken. Vraag hierover meer informatie aan het hospice.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen