Thuis blijven of naar instelling?

Wilt u thuis blijven wonen, maar heeft u dan veel hulp nodig? Of wilt u uw kind thuis verzorgen? Dan kunt u bij allerlei organisaties terecht voor zorg en hulp.

Hulp thuis

  • Uw gemeente: voor zorg en ondersteuning zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Of andere maatwerkvoorzieningen. Deze zorg valt onder de Wmo.
  • Uw gemeente regelt ook algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een boodschappenservice. Meedoen aan een activiteitenmiddag in een buurthuis. Of een maaltijdenservice. Vraag uw gemeente om meer informatie.
  • Uw zorgverzekeraar: Voor persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zvw. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en douchen. Of zorg van een verpleegkundige bij u thuis.

Instelling of thuis

  • Heeft u meer intensieve zorg nodig? Met dezelfde zorg als in een instelling? Dan krijgt u deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u verhuizen naar een zorginstelling. Bij volwassenen kan de partner mee.
  • U kunt ook Wlz-zorg thuis krijgen.

Bedenk bij uw keuze wat belangrijk voor u is: de vrijheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24 uur per dag zorg in de buurt? Bespreek uw keuze met mensen om u heen, zoals familie of een mantelzorger. Ook kunt u overleggen met het zorgkantoor. Of met de zorginstelling waar u - of uw kind - misschien gaat wonen.

Intensieve zorg thuis

  • U krijgt zorg thuis vanuit de Wlz als u gezond en veilig thuis kunt blijven wonen.
  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u geschikt bent voor zorg vanuit de Wlz.
  • Een zorgkantoor regelt dat u de juiste, langdurige zorg krijgt.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen