GGZ-instelling

Een psychisch (geestelijk) probleem kan uw leven erg beïnvloeden. Als de zorg van de huisarts voor u - of uw kind - niet genoeg is, dan kunt u naar een GGZ-instelling. Een GGZ-instelling geeft u alle zorg die nodig is bij psychische problemen of een verslaving.

Verwijsbrief huisarts

Voor psychische hulp gaat u eerst naar uw huisarts. U krijgt een behandeling in de huisartsenpraktijk of een doorverwijzing naar een GGZ-instelling. Ook de bedrijfsarts of jeugdarts kan u doorverwijzen. In een spoedsituatie schakelt uw huisarts de crisisdienst in.

Behandeling in GGZ-instelling

In een GGZ-instelling bekijken hulpverleners wat er aan de hand is (diagnose stellen). Ook geven ze begeleiding, verzorging en een behandeling. U krijgt voor lichte psychische problemen basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor zwaardere problemen.

  • Veel cliënten komen op afspraak naar de GGZ-instelling. Dit heet ambulante zorg: zorg op afspraak.
  • Soms is een crisisopname beter. U of uw kind woont dan een tijd in de GGZ-instelling waar ook de behandeling plaatsvindt.

Vrijwillige behandeling

  • Bent u - of is uw kind - jonger dan 18 jaar? Dan regelt uw gemeente een behandeling vanuit de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp.
  • Bent u volwassen? Dan vergoedt uw zorgverzekering mogelijk ambulante GGZ. Andere behandelingen kunnen misschien vergoed worden via uw aanvullende verzekering. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar opname in een GGZ-instelling. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De GGZ-instelling geeft u hierover meer informatie. 

Onvrijwillige psychische hulp

Meestal is een behandeling of opname vrijwillig: er wordt eerst overlegd met u of uw kind. Wilt u geen behandeling, maar er is wel een gevaarlijke situatie? Dan is een gedwongen opname of behandeling mogelijk.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen