Tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Is uw kind 18 jaar of ouder en gaat hij of zij naar het voortgezet onderwijs? Dan heeft uw kind misschien recht op tegemoetkoming scholieren.

  • Uw kind volgt een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs: vmbo, mavo, havo, vwo, lwoo, praktijkonderwijs, vso en vavo. 
  • De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal ná de 18e verjaardag van uw kind. U krijgt dan geen kinderbijslag meer.
  • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betaalt de tegemoetkoming aan het eind van elke maand.
  • Uw kind krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van uw inkomen kan uw kind ook nog een aanvullende toelage krijgen.
  • Leerlingen die op kamers wonen, krijgen een hogere toelage dan leerlingen die bij hun ouders wonen. 

Uw kind moet de tegemoetkoming zelf aanvragen: vóór het einde van het schooljaar (31 juli). Op DUO.nl vindt u het aanvraagformulier voor tegemoetkoming scholieren.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Veelgestelde vragen over 'Tegemoetkoming schoolkosten scholieren'

Alle veelgestelde vragen