Eigen bijdrage zorg in instelling

Krijgt u zorg vanuit de Wlz? Bijvoorbeeld van hulpverleners in een verzorgingshuis? Of veel intensieve zorg en ondersteuning thuis? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

  • Het CAK  berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
  • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - voor een deel - in te houden op uw uitkering.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen