Verblijf in een instelling

Heeft u blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door uw leeftijd, een ziekte of een beperking? En kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een zorginstelling misschien iets voor u. Er zijn zorginstellingen voor jongeren en volwassenen die:

 • altijd toezicht nodig hebben
 • 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben
 • een Wlz-indicatie hebben

Voorbeelden zorginstellingen

U kunt zorg in verschillende instellingen ontvangen:

 • in een verpleeghuis of verzorgingshuis, een gezinsvervangend tehuis of een instelling voor gehandicapten
 • in een GGZ-instelling (zorg met behandeling)

Regelen

 • Voor langdurig verblijf in een instelling heeft u - of uw kind - een Wlz-indicatie nodig. Dit vraagt u aan bij het CIZ als u - of uw kind - door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen.
 • Heeft u een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling? Dan krijgt u van het CIZ een zorgprofiel. Dit heette eerst een zorgzwaartepakket (ZZP). In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Samen met de zorginstelling stelt u een zorgplan op.
 • Heeft u - of uw kind - psychische of psychosociale problemen? Dan zoekt u mogelijk een beschermde woonomgeving. U kunt kiezen voor een verblijf in een beschermde woonomgeving zonder behandeling. Dit valt onder de Wmo.
 • Heeft u een behandeling in een GGZ-instelling nodig? En moet u daar een lange tijd blijven? Dan kan uw psychiater u doorverwijzen. De zorgverzekering vergoedt de kosten. U heeft een CIZ-indicatie voor de Wlz nodig als de opname langer dan 3 jaar duurt.

Vergoeding

 • Voor verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.
 • Met een proefberekening kunt u de hoogte van de eigen bijdrage uitrekenen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen