Wet langdurige zorg

Heeft u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan is verblijf in een zorginstelling misschien iets voor u.

  • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt deze langdurige, intensieve zorg.
  • Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of psychische stoornis. 

Welke zorg krijgt u?

  • Verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Of in een woonvorm voor gehandicapten. Uw verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.
  • Thuis wonen met zorg uit de Wlz. Als u - of uw kind - intensieve zorg nodig heeft en veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat er voldoende toezicht is.
  • ADL-assistentie in en om de ADL-woning. U krijgt meteen persoonlijke hulp als u erom vraagt. Een assistent is als het ware een vervanging van de armen en benen van iemand die hulp nodig heeft.
  • Gespecialiseerde behandeling. De behandeling moet gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening. Of op het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Vraag uw behandelaar of uw behandeling onder de Wlz valt.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen