Zorg op school

Gaat uw kind naar een gewone school? En heeft uw kind meer zorg nodig dan wat de school biedt aan passend onderwijs? Dan krijgt uw kind extra zorg. Wie wat vergoedt, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. En van de zwaarte van de zorg. 

Leerlingen tot 18 jaar

  • Begeleiding en persoonlijke verzorging vallen onder de Jeugdwet. Ook als deze zorg op school nodig is. Uw gemeente helpt uw kind met toegang tot jeugdhulp. Uw gemeente maakt afspraken voor passend onderwijs via een regionale samenwerking tussen scholen.
  • Verpleging en persoonlijke zorg tijdens het onderwijs vallen onder de zorgverzekering. Hierover maakt u als ouder zelf afspraken met de school.

Leerlingen van 18 jaar en ouder

Onderwijs en intensieve zorg (alle leeftijden)

Heeft uw kind een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind - naast de Wlz-zorg - ook onderwijs volgen. Het aantal uren Wlz-zorg blijft hetzelfde. De aanbieder van Wlz-zorg en de school spreken samen af hoe uw kind de juiste zorg op school krijgt.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Veelgestelde vragen over 'Zorg op school'

Alle veelgestelde vragen