Stichting Sociaal Team Houten zoekt een gedragswetenschapper

Stichting Sociaal Team Houten zoekt een gedragswetenschapper

Jeugd/Wmo met nadrukkelijk accent op jeugd

 32-36 uur per week

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor preventie, ondersteuning, begeleiding en zorg. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De preventie en ondersteuning en de wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd zijn ondergebracht in een zelfstandige Stichting waarin de gemeente invloed heeft via het college van B&W. 

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren. Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven. 

De organisatie

Stichting Sociaal Team Houten kenmerkt zich o.a. door een prettige, gemoedelijke sfeer, betrokkenheid van collega’s, ruimte voor een dolletje, maar ook ruimte en flexibiliteit in het werken. Eigen verantwoordelijkheid nemen wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Samen met je collega’s doe je wat nodig is en zoek je naar manieren om elkaar aan te vullen. 

Er werken momenteel in de hele organisatie ongeveer 72 medewerkers. De professionals van het Sociaal Team zijn generalist naar buiten toe en specialist binnen het Wmo-of jeugdteam. Daarnaast is er een CJG- en POH-GGZ Jeugd-team. Er is een divers palet aan expertise bij al deze medewerkers op bijvoorbeeld autisme, LVB, veiligheid, wonen, schulden, werk en inkomen, complexe echtscheiding, contextueel/systemisch werken, (j)ggz, etc. 

Je komt te werken in een context én organisatie die volop in beweging zijn. We durven met elkaar en van elkaar te leren, we zijn ondernemend en zien voortdurend kansen voor innovatie.  Jouw werk draagt bij aan de ontwikkelingen in het sociaal domein waarin hulp dichtbij, snel en op maat geboden wordt. We dagen je altijd uit om de meest passende invulling van je taak en verantwoordelijkheid te vinden, passend bij de vragen van de inwoners en passend bij de opdracht van de gemeente. 

Er is veel aandacht voor de talenten van medewerkers en vanuit je individueel keuzebudget en je loopbaanbudget is veel ruimte om jezelf daarin te ontwikkelen.

De functie

Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper (als onderdeel van het stafteam) die ervaring heeft met het procesmatig ondersteunen van jeugd- en wmo-professionals die begeleiding bieden in complexe (gezins)systemen en aan individuele volwassenen, waarbij het uitgangspunt is het Versterken van het Gewone Leven. Het accent van de functie ligt op jeugd. 

Hierbij denk jij bewust aan het betrekken van het netwerk en informele zorg. Je bent op de hoogte van de richtlijnen jeugdhulp en hebt allerlei ideeën over in te zetten hulpmiddelen en methodes die bij kunnen dragen aan het ondersteunen van professionals in het bereiken van de doelen van de inwoners. Tegelijkertijd ben je realistisch en weet jij wanneer het maximale is behaald en wanneer het goed genoeg is. 

De rol voor het Sociaal Team bij het uitvoeren van veiligheidstaken wordt steeds groter, hierbij kun jij de medewerkers begeleiden en ondersteunen. Je hebt een coachende houding en zet de medewerkers in hun kracht. Waar nodig sluit je in bijzondere situaties aan bij (multidisciplinaire) gesprekken en huisbezoeken. Je werkt in de organisatie nauw samen met de andere stafmedewerkers en teamleiders van de stichting. 

Werkzaamheden

 • Coacht en adviseert de professionals jeugd en WMO (on)gevraagd bij het inzetten van methodes, hulpmiddelen en/of interventies om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen;
 • Biedt individuele werkbegeleiding aan de professionals gericht op de begeleiding die zij bieden aan (gezins-)systemen en individuele volwassenen;
 • Levert een bijdrage aan en adviseert met betrekking tot het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan en bij het nemen van kernbeslissingen;
 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante inhoudelijke trends en ontwikkelingen;
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken;
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid;
 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen en deelt deze met de professionals;
 • Participeert in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Een relevante academische opleiding
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als gedragswetenschapper
 • Kennis en ervaring met het systemisch gedachtegoed
 • Kennis van complexe (gezins-)systemen, problematiek en hulpverleningsmethodieken
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen
 • Kennis van actuele ontwikkelingen in het veiligheidsdomein
 • Ervaring met begeleiden van medewerkers in casuïstiek
 • Bij voorkeur ervaring met (kortdurende) begeleidingstrajecten van jeugdigen en volwassenen

Wij bieden

Je krijgt een contract vooralsnog voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 11.  Het maximumsalaris is per 1 januari 2024 €6079, per 1 juli 2024 €6322 en per 1 januari 2025 €6780 bruto per maand bij 36 uur. Je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. Op kantoor werken we met flexplekken, je krijgt je eigen laptop en telefoon en (gedeeltelijk) thuiswerken is mogelijk.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je bij onderstaande personen terecht; 

Procedure

Je motivatie en CV kun je sturen naar emailadres: secretariaat@sociaalteamhouten.nl. Geef in je motivatie wat het door jou gewenste aantal aanstellingsuren is dat je zou willen werken. 

Je kunt reageren tot en met 4 januari 2024. De gesprekken zullen gepland worden op 17 januari 2024 (tussen 11.00 en 14.30) en 23 januari 2024 (tussen 12.30 en 15.00) 

Professionals die u kunnen helpen