Organisatie

Het Sociaal Team is samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin onderdeel van de stichting Sociaal Team Houten. De stichting is opgericht op 28 februari 2018 met als doel uitvoering van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De directeur-bestuurder van de stichting is Cecile Ter Beek.
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Esselien de Leeuw
Lid met financiële portefeuille: Peter Hofman
Leden vanuit het college van burgemeester en wethouders: Hilde de Groot en Kees van Dalen
KvK: 71030069

Missie en visie

Waar staan we voor?
We bieden inwoners, inzicht en vertrouwen in eigen kracht zodat ze met lichte en kortdurende ondersteuning weer zelf verder kunnen.
We bieden begeleiding of organiseren indien nodig zorg, voor de inwoners die het (tijdelijk) zelf of met anderen niet redden.

Waar gaan we voor?
Iedereen in Houten heeft zijn of haar eigen verhaal, doet er toe en doet mee. Wij zijn daar waar nodig en doen wat nodig is. We denken daarbij ‘out of the box’ en zijn daarmee in staat om maatwerk te leveren. Kostenbesparing zien wij daarbij als een uitdaging. We werken samen in Houten met de inwoners en onze collega’s, intern en extern, om het optimale te kunnen bereiken. We zorgen daarbij voor diversiteit in ons team en gebruiken elkaars kwaliteiten zodat we goed aansluiten bij de inwoner en elkaar. Transparantie en betrouwbaarheid in ons werk is vanzelfsprekend; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn niet perfect en durven fouten te maken en daarvan te leren. We zijn trots op ons werk en ons bewust van de impact die ons werk kan hebben op inwoners.

Onze kernwaarden

  1. We denken in mogelijkheden, met veiligheid als ondergrens
  2. We zijn bekwaam en staan open voor ontwikkeling
  3. We zijn betrokken en betrouwbaar
  4. We zijn ons bewust van onze impact en tijdelijkheid

 

Professionals die u kunnen helpen