Organisatie

Het Sociaal Team is samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin onderdeel van de stichting Sociaal Team Houten. De stichting is opgericht op 28 februari 2018 met als doel uitvoering van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De directeur-bestuurder van de stichting is Cecile Ter Beek.
 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Esselien de Leeuw
Lid met financiële portefeuille: Peter Hofman
Leden vanuit het college van burgemeester en wethouders:
Jana Smith-Visser en Kees van Dalen

KvK: 71030069

Professionals die u kunnen helpen