Organisatie

Het Sociaal Team is samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin onderdeel van de stichting Sociaal Team Houten. De stichting is opgericht op 28 februari 2018 met als doel uitvoering van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De directeur-bestuurder van de stichting is Cecile Ter Beek.
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Esselien de Leeuw
Lid met financiële portefeuille: Peter Hofman
Leden vanuit het college van burgemeester en wethouders: Hilde de Groot en Kees van Dalen
KvK: 71030069

Missie en visie

Waar staan we voor?
We bieden inwoners, inzicht en vertrouwen in eigen kracht zodat ze met lichte en kortdurende ondersteuning weer zelf verder kunnen.
We bieden begeleiding of organiseren indien nodig zorg, voor de inwoners die het (tijdelijk) zelf of met anderen niet redden.

Waar gaan we voor?
Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven; hoogte- en dieptepunten horen daarbij. In de hulp die we bieden aan inwoners met een hulpvraag, werken we vanuit het idee dat we aansluiten bij het gewone leven. Niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen, vraagt direct om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen het vermogen van mensen bevorderen om tegenslagen op te kunnen vangen, weer te boven te komen en eigen regie te voeren. Ook als er sprake is van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. Iedereen kan deze (in een periode) mee maken, daar is niet direct professionele hulp bij nodig. Er wordt alleen hulp of ondersteuning geboden waar dat echt nodig is. Dit is maatwerk waarbij de ondersteuningsvraag van de inwoner leidend is. Daarbij moeten we leren accepteren en respecteren dat iedereen anders is, zichzelf mag zijn en ook dat uitdagingen bij het leven horen. Iedere medewerker bij ons werkt zoveel mogelijk vanuit deze visie op ‘versterken van het gewone leven’. De medewerker gedraagt zich daarbij als een tijdelijke passant in het leven van de inwoner.

Onze kernwaarden

  1. We denken in mogelijkheden, met veiligheid als ondergrens
  2. We zijn bekwaam en staan open voor ontwikkeling
  3. We zijn betrokken en betrouwbaar
  4. We zijn ons bewust van onze impact en tijdelijkheid

 

Professionals die u kunnen helpen