Vacatures

Wij zijn opzoek naar structureel versterking voor het uitvoeren van de werkzaamheden van:

POH-GGZ Jeugd  voor 24 tot 36 uur per week

Stichting Sociaal Team Houten

Onder de Stichting Sociaal Team Houten vallen het Sociaal Team Houten en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijkt het Sociaal Team wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is. Het CJG valt net als het Sociaal Team onder de Stichting. Hier kunnen ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

 

Functieomschrijving
De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner met GGZ achtergrond die ingezet wordt voor screeningsdiagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en advisering van de jeugd (0-18) jaar met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en hun ouder(s). De POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het CJG, Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp.
De POH-GGZ jeugd werkt deels op locatie van de huisarts.

Werkzaamheden

1. Hulpvraag inventariseren
Als POH-GGZ jeugd:

 • houd je zelfstandig spreekuren binnen de huisartspraktijk;
 • voer je uitgebreide intakegesprekken met het kind/jongere en diens ouders/verzorgers/netwerk waarin probleemverheldering centraal staat;
 • analyseer je de klachten en de oorzaken aan de hand van een of meerdere gesprekken;
 • zet je, waar nodig, screeningsdiagnostiek in (gestructureerde vragenlijsten en/of interviews);
 • overleg je met de huisarts over oplossingsmogelijkheden/alternatieven;
 • beoordeel je de problematiek en de benodigde vervolgstappen (begeleiding, verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisartsenzorg), waarbij de huisarts uiteindelijk de beslissing maakt;
 • rapporteer je zorgvuldig over de analyse van de hulpvraag en gegeven adviezen.

 

2. Adviseren en begeleiden;
Als POH-GGZ jeugd houd je zelfstandig spreekuur waarbij je:

 • adviseert aan zowel cliënt als aan de huisarts over de best passende hulp en/of ondersteuning bij kind- en systeem- gebonden problematiek;
 • motiveert tot doorverwijzing en toeleiding naar passende hulp;
 • voorlichting geeft en informatie verstrekt (o.a. psycho-educatie);
 • kortdurende behandelingen uitvoert van enkelvoudige GGZ-problematiek (max. 5 consulten);
 • kortdurende begeleiding geeft in aanvulling op de huisartsenzorg of in plaats van een doorverwijzing (GGZ hulp), bestaande uit cognitie-, emotie- en gedragsbeïnvloedende interventies;
 • zorgt voor de juiste verbindingen met andere partijen en de overdracht en je overbruggingsgesprekken voert;
 • samen werkt met de jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, huisartsen, de geïntegreerde eerstelijns zorg in de EMC’s, het CJG, Sociaal Team, verslavingszorg en de lokale basis- GGZ en specialistische zorg;
 • bijbehorende administratieve werkzaamheden uitvoert en rapportages schrijft;
 • geanonimiseerde gegevens bijhoudt om zicht te houden op de keten.
   

3. Dienstverlening optimaliseren;
Als POH-GGZ jeugd denk je actief mee over de invulling en doorontwikkeling van de functie, waarbij je:

 • maatschappelijke ontwikkelingen signaleert die mogelijk van invloed zijn op het werk en deze vertaalt naar mogelijkheden voor het werk;
 • mogelijkheden signaleert tot verbetering van de dienstverlening en hierover adviezen geeft aan de leidinggevende/huisarts;
 • de kennis van de huisartsen (de medische centra) vergroot met betrekking tot de sociale kaart (welzijn en zorg) van Houten;
 • de eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen bewaakt en ontwikkelt;
 • actief deelneemt aan in- en externe (casuïstiek) overleggen,  intervisies en bijeenkomsten;
 • een relevant netwerk bouwt en onderhoudt;
 • zorgt voor versterking en verbinding van de eerste lijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis- GGZ en specialistische zorg.

 

Profiel

Als POH-GGZ heb je:

 • een afgeronde HBO / WO opleiding in de richting van sociaal psychiatrische hulpverlening, kinder- en jeugdpsychologie, orthopedagogiek of POH GGZ bij voorkeur met Basisaantekening Psychodiagnostiek. SKJ registratie is verplicht;
 • ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd;
 • kennis van (erkende) therapeutische interventies en behandelmethoden, gedragsproblemen en –stoornissen;
 • kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en daarbinnen ontwikkelingen op dit vakgebied;
 • kennis van de sociale kaart in Houten;
 • goede communicatieve en luistervaardigheden;
 • goede computervaardigheden, waaronder Microsoft Office en eHealth programma’s.
 • ervaring met huisartsinformatiesystemen.

 

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Adviseren, motiveren en coachen van cliënten en andere professionals;
 • Bewaken en kaderen van welke werkzaamheden wel en niet in jouw takenpakket thuishoren;
 • Zowel zelfstandig als samenwerken; een proactieve houding richting collega’s en andere professionals aannemen
 • Initiatief nemen en knelpunten bespreekbaar maken.

Periode en omvang van de werkzaamheden
Voor de functie van POH-GGZ Jeugd is in totaal 72 uur per week beschikbaar. Dit kan verdeeld worden over 3 functies van 24 uur per week of 2 functies van 36 uur per week. Wij verwachten dat je minimaal 24 uur per week beschikbaar bent.

Vooralsnog kunnen wij een arbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van 1 jaar.
Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot een hernieuwde overeenkomst voor een bepaalde of een onbepaalde periode. Dit is o.a. afhankelijk van gelijk blijvende bedrijfseconomische omstandigheden.

Ons aanbod

Voor deze functie is schaal 9 van de Cao Sociaal Werk van toepassing. Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring en is maximaal € 4.118,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) (ongeveer 16 %)  en loopbaanbudget (1,5%).

 

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de coördinator van het CJG: Jannemieke van Kan: Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl, 06-11391891.


Belangstelling

In verband met de kerstperiode is de reactietijd van deze vacature langer dan gebruikelijk.
Wij ontvangen graag je motivatie met recent cv tot en met 12 januari 2020
o.v.v. vacaturenummer 2019-035-STH.

Planning
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties