Vervoersvoorzieningen

Oude Station Houten

Soms hebt u een beperking waardoor u problemen met het vervoer ervaart. U kunt bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer of uw auto. U kunt zich hiervoor melden bij het Sociaal Team Houten. Er wordt dan bekeken hoe uw ondersteuningsvraag het beste opgelost kan worden. Mogelijk is een aanvullende collectieve vervoersvoorziening een passende oplossing. In de gemeente Houten zijn dit Vervoer Houten, de Regiotaxi en Valys.

Vervoer Houten

Wanneer u een vervoersbehoefte heeft binnen de Rondweg van Houten dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur gebruik maken van Vervoer Houten. Iedereen kan hier zonder tussenkomst van het Sociaal Team gebruik van maken. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vervoer Houten.

Regiotaxi

De Regiotaxi haalt u voor de deur af en brengt u tot voor de deur van uw bestemming. De Regiotaxi kan door alle inwoners van de gemeente Houten worden gebruikt. Wanneer u vanwege uw beperking aangewezen bent op het collectief vervoer en u een frequente vervoersbehoefte kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-pas waarmee u tegen een gereduceerd tarief met de Regiotaxi kunt reizen. Meer informatie over de reguliere tarieven vindt u op de website van Regiotaxi. U kunt met de Regiotaxi in de hele regio reizen, met een maximum van vijf zones.

Valys

Voor verplaatsingen buiten de regio, dus als er verder gereisd moet worden dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres, kunt u reizen met Valys. Dit is een landelijke reisorganisatie en kan worden gebruikt door mensen met een mobiliteitsbeperking voor sociaal recreatieve uitstapjes. Om gebruik te maken van deze reisservice heeft u een vervoerspas nodig, waarvoor u een beperkte eigen bijdrage bent verschuldigd. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen en hoe u de pas aanvraagt vindt u op de website van Valys of via 0900 – 96 30 (lokaal tarief). Het Sociaal Team kan u hierover ook meer vertellen.

Individuele vervoersvoorziening

Heeft u een vervoersprobleem in de directe omgeving waarvoor het aanvullend collectief vervoer geen passende oplossing is, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een individuele vervoersvoorziening in bruikleen, zoals een scootmobiel of driewielfiets. Hiervoor geldt een eigen bijdrage. Zie voor meer informatie website van het CAK.

Melding van vervoersvoorzieningen

Voor het maken van een melding van uw ondersteuningsvraag kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Onze medewerkers werken vanuit een balie in het gemeentehuis. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen of zonder afspraak binnenlopen telefoon 030-6392611. Ook kunt u een mail sturen info@sociaallokethouten.nl

Professionals die u kunnen helpen