Acute hulpvraag

Hoe houden we het veilig thuis?
Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het dat niet meer is, door uw eigen gedrag of dat van anderen, is het goed om het Sociaal Team in te schakelen. Wat er ook aan de hand is en welke rol u daarin ook heeft, u kunt bij het Sociaal Team altijd uw verhaal kwijt. Het Sociaal Team kan dan meedenken over mogelijke oplossingen.

Als er sprake is van een onveilige situatie voor een kind, dan werken we samen met Samen Veilig Midden Nederland. Dit doen we om de thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te krijgen, zodat families en gezinnen bij elkaar kunnen zijn als ze dat willen. Ook als u te maken heeft met huiselijk geweld kunt u bij ons terecht. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke - of familiekring wordt gepleegd. Het kan gaan om lichamelijk geweld, zoals slaan, schoppen of iemand verwonden met een voorwerp. Soms is het geweld verbaal, zoals treiteren, vernederen, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is van belang om hier hulp bij te zoeken. Het Sociaal Team Houten kan u helpen om de juiste stappen te zetten. Wanneer daar hulp voor nodig is van een andere organisatie, dan kunnen we die erbij betrekken om u zo goed mogelijk te helpen.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. U kunt bellen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000 voor informatie en advies. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar en u kunt hier ook anoniem uw vragen stellen. Ook kunt u terecht op de website van Veilig Thuis.

Professionals die u kunnen helpen