Advisering Wet Langdurige Zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de WLZ als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht.

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. U kunt hiervoor contact opnemen met het CIZ via www.ciz.nl.

Professionals die u kunnen helpen