Bericht van Viveste

Bericht van Viveste:

De Senioren voorrangsregeling/Senioren Verleiden van Viveste is vervangen door ‘Van Groot naar Beter’. ‘Van Groot naar Beter’ is een nieuwe afspraak in de nieuwe Huisvestingsverordening van de regio Utrecht (U16 verband) per 1 juli 2019.

Wat is Van Groot naar Beter?
Van Groot naar Beter lijkt op de Senioren Voorrangsregeling van Viveste, huurders hebben nog steeds voorrang op een kleinere huurwoning als zij een grote huurwoning achterlaten. Er zijn ook veranderingen in de regels, dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Huurders die een woning met minimaal 4 kamers huren (1 woonkamer en 3 slaapkamers), krijgen voorrang op een sociale huurwoning met maximaal 3 kamers (1 woonkamer en 2 slaapkamers).

De regeling geldt niet meer alleen voor 55+. Iedereen die een woning huurt met minimaal 4 kamers, krijgt dus voorrang.

Huurders van Viveste krijgen niet alleen voorrang op onze woningen, maar ook op sociale huurwoningen in de hele regio Utrecht*. Huurders hebben zo meer keus om een passende woning te vinden.

Huurders kunnen gebruik maken van de voorrangsregeling door zelf te reageren via WoningNet.

De verhuisvergoeding van 500 euro vervalt.

*De regio Utrecht bestaat uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Woerden, De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag in de gemeente Vijfheerenlanden.

 

Wat betekent Van Groot naar Beter voor huurders?
Geïnteresseerden worden geadviseerd om hun WoningNet inschrijving te controleren op: inkomen, huishoudenssamenstelling en het is van belang dat ze goed invullen hoeveel kamers hun huidige woning heeft. Als zij niet invullen dat hun woning minimaal 4 kamers (1 woonkamer + minimaal 3 slaapkamers) heeft, kan de Van Groot naar Beter nooit werken in WoningNet.

Als de inschrijving klopt, krijgen de huurders met minimaal een 4kamerwoning altijd voorrang op woningen met 2 of 3 kamers. Behalve als meerdere huurders met dezelfde voorrang Van Groot naar Beter reageren, dan geldt de langste inschrijfduur. Urgentie gaat ook boven Van Groot naar Beter.

 

Overgang Van Groot naar Beter bij Viveste
Viveste gaat geen woningen meer zoeken/reserveren voor senioren, die eerder in aanmerking kwamen voor de Senioren Voorrangsregeling. Deze senioren moeten zelf reageren op WoningNet. Iedereen in de regio Utrecht die gebruik wil maken van de nieuwe voorrangsregel moet een gelijke kans krijgen. Dit gaat niet als Viveste woningen apart houdt, dan is er geen gelijke kans meer.

Onze huurders die al op de Senioren Voorrangsregeling-lijst stonden, worden hierover geïnformeerd per brief. Onze verhuurafdeling is de contactpersoon voor senioren met vragen over de verandering en nieuwe regels van Van Groot naar Beter.
Huurders van Viveste kunnen een afspraak maken bij ons, voor vragen, uitleg en het controleren van de inschrijving op WoningNet. Daarbij kunnen wij ook helpen met de WoningNetmail dat de geïnteresseerden een extra mail krijgen met het passende aanbod wat zij graag willen.

 

Wat betekent het voor u als maatschappelijk partner?
Voor Viveste is het van belang dat de maatschappelijke partners op de hoogte zijn van de overgang van de Senioren Voorrangsregeling naar ‘Van Groot naar Beter’. Zodat huurders van Viveste op verschillende wegen goed worden geïnformeerd. Informatie over de Senioren Voorrangsregeling kan stoppen, terwijl Van Groot naar Beter juist onder de aandacht gebracht kan worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over de overgang naar ‘Van Groot naar Beter’? Op onze website www.viveste.nl staat meer informatie. U kunt ook contact opnemen met onze verhuurafdeling via verhuur@viveste.nl.

 

 

 

Professionals die u kunnen helpen