Groepswerk

Het Sociaal team Houten werkt samen met Santé partners (voorheen Vitras) op het gebied van groepswerk. Santé partners heeft een gevarieerd groepsaanbod zowel voor kinderen/jeugd als volwassenen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan assertiviteitstrainingen die op maat gemaakt worden voor de leeftijden: 9-12 jaar, 12-16 jaar, 16+ en volwassenen. Ook is er aanbod gericht op het gebied van scheiden en omgaan met pubers.
Het kan zijn dat het Sociaal team Houten dit aanbod met u bespreekt en adviseert om deel te gaan nemen aan een training als dit aansluit bij uw hulpvraag.

Zie voor meer informatie: https://vitras.nl/groepswerk

Professionals die u kunnen helpen