Hulp en ondersteuning bij zorg, welzijn, wonen en werk

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en ondersteuning en begeleiding van mensen die zelfstandig thuis wonen. Dit noemen we ook wel het Sociaal Domein. De taken die daarbij horen liggen vast in een aantal nieuwe of vernieuwde wetten. Zo regelen wij bijvoorbeeld:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): Voorbeelden zijn: huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning door begeleiding thuis, dagactiviteiten voor ouderen, ondersteuning aan gehandicapten en chronisch zieken en mantelzorgers.
  • De Jeugdwet: Jeugdhulp zoals geestelijke gezondheidszorg en hulp aan verstandelijk beperkten.
  • Participatiewet (Werk & Inkomen) Hulp bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. beperking.

Het uitgangspunt hierbij is altijd om te kijken naar uw persoonlijke omstandigheden. Wat heeft u nodig? En, als u hulp nodig heeft, wat kunt u zelf, wat kunnen buren, vrienden of familie voor u doen? En waarvoor is aanvullend nog hulp bij nodig? Samen met de mensen om u heen stemmen we de hulp af op uw situatie. Dit betekent maatwerk. Wij zorgen dat u passende hulp en ondersteuning krijgt als u dat zelf niet kunt organiseren.

Als u een vraag heeft, dan neemt u de volgende stappen:

  • Bespreek het met iemand uit uw eigen omgeving. Bijvoorbeeld een familielid, de buren, iemand van de kerk of bij uw vereniging.
  • Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de balie van het Sociaal Team Houten. Op werkdagen kunt u tussen 9 en 12 uur bellen of binnenlopen in het gemeentehuis aan het Onderdoor 25.
  • Óf u praat met uw huisarts, een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de leerkracht op school, de arts van het consultatiebureau of de wijkverpleegkundige. 
  • Als het nodig is, wordt uw ondersteuningsvraag met uw goedkeuring besproken in  het Sociaal Team. Hierin werken professionele hulpverleners van verschillende organisaties samen. U krijgt een vast contactpersoon die samen met u één plan maakt voor uzelf of uw gezin. Doel is dat u zelf weer grip krijgt op uw eigen leven.

Professionals die u kunnen helpen