Hulpmiddelen aanvragen

rolstoel

Voorzieningen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) heeft als uitgangspunt dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Wanneer dit door een beperking niet lukt, kunt u met uw ondersteuningsvraag terecht bij het Sociaal Team Houten. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld een rolstoel, woon- of vervoersvoorzieningen.

Melding van voorzieningen

Voor het maken van een melding van uw ondersteuningsvraag kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Onze medewerkers werken vanuit een balie in het gemeentehuis. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen of zonder afspraak binnenlopen telefoon 030-6392611. Ook kunt u een mail sturen info@sociaallokethouten.nl.

Procedure

Nadat we uw melding hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om uw ondersteuningsvraag te bespreken. Meestal komt er een medewerker bij u thuis. In het onderzoek worden vragen gesteld over uw gezondheid en het dagelijkse leven. In sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist. Zodra het Sociaal Team Houten het onderzoek heeft afgerond ontvangt u een plan van aanpak. Hierin staat welke oplossing het meest passend is bij uw ondersteuningsvraag. Wanneer de oplossing een maatwerkvoorziening is, dient u het plan van aanpak ondertekend te retourneren. U ontvangt dan een brief, de beschikking, waarin staat welke voorziening aan u is toegekend.

Professionals die u kunnen helpen