Ondersteuning thuis

Huishoudelijke ondersteuning

Het kan zijn dat u bepaalde huishoudelijke activiteiten niet meer goed zelf kunt doen, omdat ze te zwaar of te moeilijk zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning bij het schoonmaken van uw huis of bij het organiseren van het huishouden. Als blijkt dat u huishoudelijke ondersteuning nodig hebt, wordt die hulp voor een belangrijk deel vergoed. U betaalt alleen een eigen bijdrage, de hoogte hiervan kunt u vinden op de website van het CAK.

Nadat door het Sociaal Team Houten is vastgesteld dat u deze ondersteuning nodig heeft, maakt u met de door u gekozen zorgaanbieder afspraken over wat in uw situatie nodig is. Het doel van de hulp is dat u gewoon in uw eigen huis en in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Melding van huishoudelijke ondersteuning

Voor het maken van een melding van uw ondersteuningsvraag kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur en op vrijdag 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u bellen op telefoonnummer 030-6392250. Ook kunt u een mail stureninfo@sociaalteamhouten.nl

Procedure

Nadat we uw melding hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen om uw ondersteuningsvraag te bespreken. Meestal komt er een medewerker bij u thuis. In het onderzoek worden vragen gesteld over uw gezondheid en het dagelijkse leven. In sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist. Zodra het Sociaal Team het onderzoek heeft afgerond ontvangt u een plan van aanpak. Hierin staat welke oplossing het meest passend is bij uw ondersteuningsvraag. Wanneer de oplossing een maatwerkvoorziening is, dient u het plan van aanpak ondertekend te retourneren. U ontvangt dan een brief, de beschikking, waarin staat welke voorziening aan u is toegekend.

Wanneer u vragen heeft over verpleging en verzorging neemt u contact op met uw huisarts of zorgverzekering. Deze zorg valt niet onder de Wmo en hiervoor kunt u dus niet bij het Sociaal Team Houten terecht.

Professionals die u kunnen helpen