Woonvoorzieningen

Wanneer u vanwege een lichamelijke beperking niet goed kunt functioneren in uw woning kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Mogelijk is een woonvoorziening en passende oplossing. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een zelfstandige woonsituatie en dat de voorziening langdurig noodzakelijk is om de beperking op te heffen. Dit geldt ook voor kinderen die thuis bij de ouders wonen. Voor deze voorzieningen is sprake van een eigen bijdrage. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van het CAK.

Mogelijke oplossingen voor uw ondersteuningsvraag zijn:
- bouwkundige woningaanpassingen zoals een aanpassing in de badkamer of een
  traplift.
- niet bouwkundige woonvoorzieningen zoals verrijdbare douchestoelen en tilliften.
- verhuiskosten.

Melding van woonvoorzieningen

Voor het maken van een melding van uw ondersteuningsvraag kunt u terecht bij het Sociaal Team Houten. Te bereiken van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefonnummer 030-6392250. Ook kunt u een mail sturen info@sociaalteamhouten.nl

Urgentieverklaring


Wanneer u vragen hebt over de mogelijkheden voor het aanvragen van een urgentieverklaring, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeente Houten. De urgentiecommissie bekijkt wanneer u in aanmerking komt voor het verkrijgen van urgentie en daarmee voorrang krijgt op andere woningzoekenden. De urgentiecommissie valt niet onder het Sociaal Team Houten.

U kunt contact opnemen met de urgentiecommissie door te bellen naar 030- 639 26 11 en te vragen naar Annemarie van Rijsbergen. Of kijk op de pagina Urgentie aanvragen.

Professionals die u kunnen helpen